Organization Chart | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Organization Chart

   
   
Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2017
 

 

 

Seksyen Pengurusan Dana Wakaf Ilmu

Pengurusan Kutipan Wakaf
Pengurusan Projek dan Aset Wakaf
Pengurusan Penjanaan dan Pelaburan Wakaf
Pengurusan Agihan Manfaat Wakaf

 

Seksyen Pengurusan Zakat dan Pembangunan Asnaf

Pengurusan Kutipan Zakat
Pengurusan Agihan Zakat
Pengurusan Program Pembangunan Asnaf
Pengurusan Rakan Bakti Putra

 

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Pengurusan Kualiti dan Aset
Pengurusan Tabung WAZAN Prihatin
Pengurusan Perolehan, Pembayaran dan Pelaporan

 

Seksyen Dakwah dan Pemasaran

Pengurusan Publisiti dan Aktiviti Promosi
Pengurusan Komunikasi dan Perhubungan Korporat
Pengurusan Aktiviti Kesukarelawan
Pengurusan Laman Sesawang

Updated:: 06/11/2017 [nuruliman]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1521919289