Organization Chart | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Organization Chart

   
   
Tarikh Kuatkuasa: 13/04/2018
 

 

 

Seksyen Pengurusan Dana Wakaf Ilmu

 • Pengurusan Projek Wakaf 
 • Pengurusan Penjanaan dan Pelaburan Wakaf
 • Pengurusan Aset Wakaf
 • Pengurusan Agihan Manfaat Wakaf
 

Seksyen Pengurusan Zakat dan Pembangunan Asnaf

 • Pengurusan Agihan Zakat
 • Pengurusan Program Pembangunan Asnaf
 • Pengurusan Rakan Bakti Putra
 • Pengurusan Saudara Kita

 

Seksyen Dakwah dan Pemasaran

 • Pengurusan Kutipan Wakaf, Zakat dan Sumbangan 
 • Pengurusan Publisiti, Aktiviti Promosi dan Laman Sesawang
 • Pengurusan Kaunter Khidmat Pelanggan dan Aktiviti Kesukarelawan
 • Pengurusan Komunikasi dan Perhubungan Korporat
 

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

 • Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
 • Pengurusan Kualiti dan Aset
 • Pengurusan Tabung UPM Prihatin@WAZAN
 • Pengurusan Perolehan, Pembayaran dan Pelaporan

 

  

Updated:: 17/04/2018 [nuruliman]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1537889643