Introduction | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Introduction

Pengertian Wakaf

Wakaf turut dikenali sebagai sedekah jariah iaitu ibadah yang berbentuk penyerahan harta yang dimiliki dengan niat mendekatkan diri kepada Allah S.W.T bagi tujuan kemaslahatan umat. Ibadah wakaf merupakan amalan jariah berbentuk kekal yang dianugerahkan ganjaran pahala yang berterusan kepada para pewakaf sehingga hari Kiamat.

 

Dana Wakaf Ilmu UPM

Dana Wakaf Ilmu UPM merupakan satu kemudahan untuk berbakti kepada UPM menerusi amalan berwakaf, sama ada wang tunai atau harta (alih/tidak alih) di bawah pengurusan Jawatankuasa Pemegang Amanah Dana Wakaf Ilmu yang dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM dalam menjalankan fungsi Mutawalli (Pengurus/Pentadbir Harta Wakaf) demi kepentingan dan kemajuan aktiviti keilmuan.

 

Matlamat Penubuhan Dana Wakaf Ilmu

  • Menjadi penggerak dan penganjur utama kepada amalan sedekah jariah dan pengimarahan ilmu melalui sumbangan wakaf dan infak.
  • Menyuburkan peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan aktiviti kebajikan dan amal jariah.
  • Memainkan peranan sebagai pemudahcara dan pengurus amalan kebajikan serta dakwah.

 

Manfaat Dana Wakaf Ilmu UPM

Setiap dana infak dan wakaf ilmu di UPM, sama ada wakaf am atau wakaf khas, akan dimanfaatkan sepenuhnya melalui penyediaan fasiliti dan prasarana bagi aktiviti keilmuan, merangkumi program pengajaran dan pembelajaran, aktiviti dakwah dan pengimarahan, penyelidikan dan inovasi serta khidmat komuniti yang menjadi aktiviti teras universiti.

Updated:: 04/10/2017 [nuruliman]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1529300536