Jenis-Jenis Zakat | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbahagi kepada dua, iaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta.

 

ZAKAT FITRAH

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:-

 • Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
 • Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
 • Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.
 • Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan

 

ZAKAT HARTA

Zakat Harta terbahagi kepada beberapa jenis sebagaimana berikut:-

 

 • ZAKAT PENDAPATAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT PERNIAGAAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT WANG SIMPANAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT EMAS/PERAK     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT PELABURAN/SAHAM     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT KWSP     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT TAKAFUL     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT TANAMAN PADI     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT PENTERNAKAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 

 • ZAKAT HARTA GALIAN/HARTA KARUN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

Updated:: 19/10/2017 [nuruliman]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1529300208