Jawatankuasa Zakat UPM | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Jawatankuasa Zakat UPM

1. JAWATANKUASA TABUNG AMANAH ZAKAT UPM

Naib Canselor » Pengerusi
Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan endowmen » Timbalan Pengerusi
Ketua Pegawai Eksekutif LZS/Wakil » Ahli
Bursar UPM/ Wakil » Ahli
Pendaftar UPM/ Wakil » Ahli
Pengarah Pusat Isam UPM » Ahli
Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar UPM » Ahli
Pakar Rujuk » Ahli
Ketua Seksyen Pengurusan Zakat » Setiausaha

 

2. JAWATANKUASA AGIHAN ZAKAT UPM

Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan endowmen » Pengerusi
Ketua Seksyen Pengurusan Zakat » Timbalan Pengerusi
Ketua Pegawai Eksekutif LZS/ Wakil » Ahli
Pengarah Pusat Islam UPM » Ahli
Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar UPM/ Wakil » Ahli
Wakil Pendaftar UPM » Ahli
Wakil Bendahari UPM (Zon Bertanggungjawab) » Ahli
Ketua Bahagian Kaunseling UPM/ Wakil » Ahli
YDP Majlis Perwakilan Pelajar UPM » AHli
Penolong Pegawai Seksyen Pengurusan Zakat » Setiausaha

Updated:: 04/10/2017 [m.jazmi]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1529300220