Report Of Zakat Management (2017 - 2018) | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Report of Zakat Management (2017 - 2018)

 

 • Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan Penolong Amil bertauliah yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS).
 • Semua pembayaran zakat di UPM diberikan resit rasmi LZS dan mendapat rebat cukai.
 • UPM hendaklah menyerahkan semua kutipan zakat kepada pihak LZS.
 • LZS akan menyerahkan kembali kepada UPM sebanyak 43.75% daripada hasil kutipan zakat tersebut sebagai peruntukan dana agihan untuk disalurkan kepada warga UPM yang layak dan berhak.
 • UPM hanya dibenarkan mengagihkan peruntukan dana tersebut kepada lima (5) kategori asnaf sahaja, iaitu fakirmiskinmuallafibnu sabil dan fi sabilillah.
 • UPM hendaklah mengagihkan sekurang-kurangnya 90% daripada peruntukan dana agihan yang telah disalurkan oleh LZS.

 

 

LAPORAN AGIHAN BULANAN

(Januari - Mac 2018)

 

Bulan
Fakir
Miskin
Muallaf
Fisabilillah
Ibnu Sabil
Jumlah
JANUARI
 
 
 
 
 
28,059.00
FEBRUARI
 
 
 
 
 
187,841.00
MAC
 
 
 
 
 
107,156.25
APRIL
 
 
 
 
 
 
MEI
 
 
 
 
 
 
JUN
 
 
 
 
 
 
JULAI 
 
 
 
 
 
 
OGOS 
 
 
 
 
 
 
SEPTEMBER
 
 
 
 
 
 
OKTOBER
 
 
 
 
 
 
NOVEMBER
           
DISEMBER
           
             
 
49,083.00
(36 org)
135,081.00
(79 org)
5,100.00
(6 org)
132,492.25
(85 org)
1,300.00
(2 org)

323,056.25

  

  

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT STATUS PEMOHON

(Januari - Mac 2018)

 

 
 Jumlah
Penerima
Jumlah
(RM)
%
Pelajar
 
318,420.00 
 99.99
Staf 
 
4,636.25 
 0.01
 
 
 
 
 JUMLAH
 

323,056.25 

 100

 

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT SKOP PEMBANGUNAN

(Januari - Mac 2018)

 

 Skop Agihan
 Jumlah
(RM)
%
Pembangunan Pendidikan
308,420.00
 
Pembangunan Sosial
9,736.25
 
Pembangunan Insan
4,900.00
 
 
 
 
JUMLAH

323,056.25 

 

 

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN KOLEJ

(Januari - Mac 2018)

 

   KOLEJ KEDIAMAN

 JUMLAH PENERIMA

(org)

%

JUMLAH

(RM) 

%
1.
KMR 
 10

 

 

 

2.
K2 
95

 

 

 

3.
KTDI 
10 

 

 

 

4.
KC
29 

 

 

 

5.
 K5
39 

 

 

 

6.
K6
38 

 

 

 

7.
KOSASS
40 

 

 

 

8.
KTP
28 

 

 

 

9.
KPZ
12 

 

 

 

10.
K10
18 

 

 

 

11.
K11
20 

 

 

 

12.
K12
43 

 

 

 

13.
K13

 

 

 

14.
K14
36 

 

 

 

15.
K15
49 

 

 

 

16.
K16
56 

 

 

 

17.
K17
16 

 

 

 

18.
KSR
127 

 

 

 

19.
PLK
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 729

 

 

 

 

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN FAKULTI/INSITUT/PUSAT

(Januari - Mac 2018)

 

  FAKULTI / INSTITUT / PUSAT  JUMLAH PENERIMA % JUMLAH RM  %
1. FEM         
2. FEP         
3. FPSK         
4. FPV        
5. FRSB         
6. FBMK        
7. FPAS         
8. FPP         
9. FS         
10. FSKTM         
11. FSTM         
12. FBT         
13. FK         
14. FPh         
15. FPt         
16. IBS         
17. IP...        
18. INTROP         
19. PLK        
20. UPMKB         
21. PASP         
           
  JUMLAH        

 

 

 

 

LAPORAN KUTIPAN BULANAN

(Januari - Mac 2018)

 

Bulan

Kutipan Kaunter

Skim Potongan Gaji

Jumlah

Peruntukan Agihan (43.75%)

         
JANUARI
 271,385.12
(168 org)
 364,380.06
(2,048 org)
635,765.18
(2,216 org)
278,147.27
         
FEBRUARI
 78,191.10
(76 org)
 362,156.67
(2,050 org)
440,347.77
(2,126 org) 
192,652.15
         
MAC
 121,142.83
(80 org)
377,222.92
(2,059 org) 
498,365.75
(2,139 org) 
218,035.02
         
APRIL        
         
MEI        
         
JUN        
         
JULAI         
         
OGOS         
         
SEPTEMBER        
         
OKTOBER        
         
NOVEMBER        
         
DISEMBER        
         
         
 JUMLAH
 470,719.05
(324 org)
 1,103,759.65
(2,059 org)
 1,574,478.70

(2,383 org)

 688,834.43

 

  

LAPORAN AGIHAN BULANAN

(Januari - September 2017)

 

Bulan

Peruntukan Dana

Agihan (RM)

Agihan Dana

Asnaf (RM)

Baki Peruntukan

(RM)

JANUARI 224,713.84 20,600.00  
FEBRUARI 186,309.04 16,760.00  
MAC 223,591.22 399,717.00  
APRIL 181,127.03 251,079.00  
MEI 194,060.71 224,301.30  
JUN 363,247.98 238,192.00  
JULAI  170,079.70 38,350.00  
OGOS  174,610.12 51,655.88  
SEPTEMBER 173,533.52 70,550.00  
       
  1,891,246.90 1,311,205.18  

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN ASNAF

(Januari - September 2017)

 

 

 Jumlah

Penerima

 Jumlah

(RM)

%

Fakir  390 278,933.00  
Miskin  1,028 541,931.00  
Muallaf  4 15,750.00  
Ibnu Sabil 23 13,210.00  
Fi Sabilillah 1,057 448,181.18  
Fi Sabilillah 20 13,210.00  
       
       

 

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT STATUS PEMOHON

(Januari - September 2017)

 

 

 Jumlah

Penerima

Jumlah

(RM)

%

Pelajar   1,298,426.00  
Staf    12,779.18  
       
       

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT SKOP PEMBANGUNAN

(Januari - September 2017)

 

 

 Jumlah

(RM)

%

Skop Pembangunan Pendidikan 1,196,816.00  
Skop Pembangunan Sosial 101,179.18  
Skop Pembangunan Insan 13,210.00   
     

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN KOLEJ

(Januari - September 2017)

 

         
1. KMR  61    
2. K2  69    
  KTDI  47    
  KC 120    
         

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN KOLEJ (JANUARI - SEPTEMBER 2017)

 • K5 (71 orang)
 • K6 (98 orang)
 • KOSASS (88 orang)
 • KTP (60 orang)
 • KPZ (49 orang)
 • K10 (26 orang)
 • K11 (63 orang)
 • K12 (156 orang)
 • K13 (49 orang)
 • K14 (167 orang)
 • K15 (149 orang)
 • K16 (177 orang)
 • K17 (74 orang)
 • KSR (526 orang) *Kolej Sri Rajang, UPMKB
 • PLK (227 orang) *Pelajar Luar Kampus

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN FAKULTI / INSTITUT / PUSAT (JANUARI - SEPTEMBER 2017)

 • FEM (173 orang) Ekologi Manusia
 • FEP (93 orang) Ekonomi dan Pengurusan
 • FPSK (81 orang) Perubatan dan Sains Kesihatan
 • FPV (3 orang) Perubatan Veterinar
 • FRSB (55 orang) Rekabentuk dan Seni Bina
 • FBMK (290 orang) Bahasa Moden dan Komunikasi
 • FPAS (29 orang) Pengajian Alam Sekitar
 • FPP (242 orang) Pengajian Pendidkan
 • FS (172 orang) Sains
 • FSKTM (70 orang) Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 • FSTM (57 orang) Sains dan Teknologi Makanan
 • FBT (76 orang) Bio Teknologi dan Sains Bio Molekul
 • FK (125 orang) Kejuruteraan
 • FPh (66 orang) Perhutanan
 • FPt (170 orang) Pertanian
 • IBS (1 orang) Institut Bio Sains
 • IP... (5 orang) Institut Penyelidikan dan ...
 • INTROP (10 orang)
 • UPMKB (313 orang)
 • PASP (23 orang)

 

 

LAPORAN KUTIPAN BULANAN

(Januari - Disember 2017)

 

Bulan

Kaunter

Skim Potongan Gaji

Jumlah

JANUARI     513,631.64
FEBRUARI     425,849.24
MAC     511,065.64
APRIL     414,004.64
MEI     443,567.33
JUN     830,281.09
JULAI      388,753.59
OGOS      399,108.84
SEPTEMBER     396,648.05
OKTOBER - -  
NOVEMBER - -  
DISEMBER - -  
       
 JUMLAH      4,322,910.06

 

Updated:: 17/04/2018 [nuruliman]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1527148664