Report Of Zakat Management (2017 - 2018) | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Report of Zakat Management (2017 - 2018)

 • Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan Penolong Amil bertauliah yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS).
 • Semua pembayaran zakat di UPM diberikan resit rasmi LZS dan mendapat rebat cukai.
 • UPM hendaklah menyerahkan semua kutipan zakat kepada pihak LZS.
 • LZS akan menyerahkan kembali kepada UPM sebanyak 43.75% daripada hasil kutipan zakat tersebut sebagai peruntukan dana agihan untuk disalurkan kepada warga UPM yang layak dan berhak.
 • UPM hanya dibenarkan mengagihkan peruntukan dana tersebut kepada lima (5) kategori asnaf sahaja, iaitu fakirmiskinmuallafibnu sabil dan fi sabilillah.
 • UPM hendaklah mengagihkan sekurang-kurangnya 90% daripada peruntukan dana agihan yang telah disalurkan oleh LZS.

 

 

SEPTEMBER 2017

 • Kutipan Zakat RM396,648.05
 • Peruntukan Dana Agihan RM173,533.52

 

OGOS 2017

 • Kutipan Zakat RM399,108.84
 • Peruntukan Dana Agihan RM174,610.12

 

JULAI 2017

 • Kutipan Zakat RM388,753.59
 • Peruntukan Dana Agihan RM170,079.70

 

JUN 2017

 • Kutipan Zakat RM830,281.09
 • Peruntukan Dana Agihan RM363,247.98

 

MEI 2017

 • Kutipan Zakat RM443,567.33
 • Peruntukan Dana Agihan RM194,060.71

 

APRIL 2017

 • Kutipan Zakat RM414,004.64
 • Peruntukan Dana Agihan RM181,127.03

 

MAC 2017

 • Kutipan Zakat RM511,065.64
 • Peruntukan Dana Agihan RM223,591.22

 

FEBRUARI 2017

 • Kutipan Zakat RM425,849.24
 • Peruntukan Dana Agihan RM186,309.04

 

JANUARI 2017

 • Kutipan Zakat RM513,631.64
 • Peruntukan Dana Agihan RM224,713.84

 

JUMLAH KESELURUHAN (JANUARI - SEPTEMBER 2017)

 • Kutipan Zakat RM4,322,910.06
 • Peruntukan Dana Agihan RM1,891,273.15

 

 

LAPORAN AGIHAN BULANAN

(Januari - September 2017)

 

Bulan

Peruntukan Dana

Agihan (RM)

Agihan Dana

Asnaf (RM)

Baki Peruntukan

(RM)

JANUARI 224,713.84 20,600.00  
FEBRUARI 186,309.04 16,760.00  
MAC 223,591.22 399,717.00  
APRIL 181,127.03 251,079.00  
MEI 190,005.13 224,301.30  
JUN 363,247.98 238,192.00  
JULAI  170,079.70 38,350.00  
OGOS  174,610.12 51,655.88  
SEPTEMBER 173,533.52 70,550.00  
       
  1,891,246.90 1,311,205.18  

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN ASNAF

(Januari - September 2017)

 

 

 Jumlah

Penerima

 Jumlah

(RM)

%

Fakir  390 278,933.00  
Miskin  1,028 541,931.00  
Muallaf  4 15,750.00  
Ibnu Sabil 23 13,210.00  
Fi Sabilillah 1,057 448,181.18  
Fi Sabilillah 20 13,210.00  
       
       

 

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT STATUS PEMOHON

(Januari - September 2017)

 

 

 Jumlah

Penerima

Jumlah

(RM)

%

Pelajar   1,298,426.00  
Staf    12,779.18  
       
       

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT SKOP PEMBANGUNAN

(Januari - September 2017)

 

 

 Jumlah

(RM)

%

Skop Pembangunan Pendidikan 1,196,816.00  
Skop Pembangunan Sosial 101,179.18  
Skop Pembangunan Insan 13,210.00   
     

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN KOLEJ

(Januari - September 2017)

 

         
1. KMR  61    
2. K2  69    
  KTDI  47    
  KC 120    
         

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN KOLEJ (JANUARI - SEPTEMBER 2017)

 • K5 (71 orang)
 • K6 (98 orang)
 • KOSASS (88 orang)
 • KTP (60 orang)
 • KPZ (49 orang)
 • K10 (26 orang)
 • K11 (63 orang)
 • K12 (156 orang)
 • K13 (49 orang)
 • K14 (167 orang)
 • K15 (149 orang)
 • K16 (177 orang)
 • K17 (74 orang)
 • KSR (526 orang) *Kolej Sri Rajang, UPMKB
 • PLK (227 orang) *Pelajar Luar Kampus

 

LAPORAN AGIHAN MENGIKUT PECAHAN FAKULTI / INSTITUT / PUSAT (JANUARI - SEPTEMBER 2017)

 • FEM (173 orang) Ekologi Manusia
 • FEP (93 orang) Ekonomi dan Pengurusan
 • FPSK (81 orang) Perubatan dan Sains Kesihatan
 • FPV (3 orang) Perubatan Veterinar
 • FRSB (55 orang) Rekabentuk dan Seni Bina
 • FBMK (290 orang) Bahasa Moden dan Komunikasi
 • FPAS (29 orang) Pengajian Alam Sekitar
 • FPP (242 orang) Pengajian Pendidkan
 • FS (172 orang) Sains
 • FSKTM (70 orang) Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 • FSTM (57 orang) Sains dan Teknologi Makanan
 • FBT (76 orang) Bio Teknologi dan Sains Bio Molekul
 • FK (125 orang) Kejuruteraan
 • FPh (66 orang) Perhutanan
 • FPt (170 orang) Pertanian
 • IBS (1 orang) Institut Bio Sains
 • IP... (5 orang) Institut Penyelidikan dan ...
 • INTROP (10 orang)
 • UPMKB (313 orang)
 • PASP (23 orang)

Updated:: 11/01/2018 [nuruliman]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1518901713