Report Of Waqf Management (2017 - 2018) | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Report of Waqf Management (2017 - 2018)

 

  • Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan Wakil bertauliah yang dilantik oleh Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) yang diperbadankan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
 
  • Jawatankuasa Dana Wakaf Ilmu UPM bertanggungjawab menjalankan fungsi sebagai Mutawalli yang diamanahkan untuk mengurus dan mentadbir setiap harta wakaf di UPM.
 
  • Berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. (Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007)
 
  • Hasil daripada wang wakaf hendaklah dibelanjakan bagi tujuan pembelian aset kekal. Manakala wang manfaat wakaf boleh dibelanjakan untuk memberi bantuan dan perbelanjaan lain yang difikirkan sesuai. (Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 5 September 2006) 

 

 

LAPORAN KUTIPAN WAKAF TUNAI

(Januari - Mac 2018)

                 
 
BULAN
PETI
SUMBANGAN
SKIM POTONGAN GAJI
KAUNTER
KEMUDAHAN PERBANKAN 
KEMUDAHAN E-CLAIMS
LAIN-LAIN
JUMLAH
KESELURUHAN
1.
JANUARI
27,976.00 19,605.00 13,270.00 2,804.00 439.17   - 66,464.17
2.
FEBRUARI
33,618.00 19,492.00 2,998.19 10,670.00 1,448.70  - 69,550.19
3.
MAC
47,308.45 19,671.00 7,137.04 3,161.22 1,957.73 - 80,672.94
4.
APRIL
-
5.
MEI
-
6.
JUN
-
7.
JULAI
-
8.
OGOS
-
9.
SEPTEMBER
-
10.
OKTOBER
-
11.
NOVEMBER
-
12.
DISEMBER
-
 
 
             
 
 JUMLAH
108,902.45 58,768.00 23,405.23 16,635.22 3,845.60 - 216,687.30

  

LAPORAN KESELURUHAN KUTIPAN WAKAF

(Januari - Mac 2018)

 

 
 JENIS WAKAF
 HURAIAN
JUMLAH
       
1.
WAKAF TUNAI
Peti Sumbangan / Skim Potongan Gaji / Kaunter / Kemudahan Perbankan / E-Claims / Lain-lain. 216,687.30
 
 
   
2.
WAKAF HARTA TANAH
- -
       
   
JUMLAH 
216,687.30

 

 

 

LAPORAN KUTIPAN WAKAF TUNAI

(Januari - Disember 2017)

                 
 
BULAN
PETI
SUMBANGAN
SKIM POTONGAN GAJI
KAUNTER
KEMUDAHAN PERBANKAN 
KEMUDAHAN E-CLAIMS
LAIN-LAIN
JUMLAH
KESELURUHAN
1.
JANUARI
103,610.00 16,230.00 13,656.00 716.00 2,516.42  - 136,179.42 
2.
FEBRUARI
17,450.00 16,567.00 7,425.00 726.00 4,512.00  932.40 47,612.40 
3.
MAC
31,288.00 16,440.00 3,112.19 6,357.00 5,307.55  - 62,504.74 
4.
APRIL
25,159.05 16,565.00 3,931.54 552.00 1,969.28  - 48,176.87 
5.
MEI
17,459.00 16,674.00 2,677.00 4,820.00 4,492.26  - 46,122.26 
6.
JUN
39,295.00 17,644.00 23,838.00 37,375.00 3,254.54  - 121,406.54 
7.
JULAI
22,467.00 18,269.00 5,820.00 25,771.48 5,099.46  - 77,426.90 
8.
OGOS
38,359.00 18,264.00 1,114.00 1,370.48 3,092.96  - 62,200.44 
9.
SEPTEMBER
23,843.50 18,900.00 4,777.27 1,434.00 9,379.72  - 58,334.49 
10.
OKTOBER
29,462.00 19,665.00 2,745.00 1,012.00 2,441.56  - 55,325.56 
11.
NOVEMBER
22,565.70 19,082.00 4,880.00 2,033.00 3,449.02  - 52,009.72 
12.
DISEMBER
40,017.00 18,742.00 17,065.11 5,635.00 4,786.89  - 86,246.00 
 
 
             
 
 JUMLAH
410,426.25 213,042.00 91,041.11 87,801.96 50,301.66  932.40 853,545.38 

   

LAPORAN KESELURUHAN KUTIPAN WAKAF

(Januari - Disember 2017)

 

 
 JENIS WAKAF
 HURAIAN
JUMLAH
       
1.
WAKAF TUNAI
Peti Sumbangan / Skim Potongan Gaji / Kaunter / Kemudahan Perbankan / E-Claims / Lain-lain. 853,545.38
 
 
   
2.
WAKAF HARTA TANAH
Sumbangan wakaf tanah seluas 488 meter persegi dan kediaman banglo di atasnya. 350,000.00
       
   
JUMLAH 
1,203,545.38

 

Updated:: 17/04/2018 [nuruliman]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1527148559